Krāsainās pasakas Baltinavas vidusskolā


6.aprīlī Baltinavas vidusskolā 1.-5.klasēm notika pasākums “Krāsainās pasakas”. Pavasara kancelejā bija ienākušas sūdzības, ka krāsas dabā neveic savus pienākumus. Un tā Sarkanās un Oranžās krāsas pārstāvji (3.klase), Dzeltenā krāsa (2.klase), Zaļā krāsa (4.klase), Raibie (5.klase), kā arī Zilā krāsa (1.klase) tika aicināti uz Tiesas sēdi, kur katrai klasei bija jāpastāsta, kādus pienākumus viņi ikdienā veic un jāpierāda, ka bez krāsām pasaule iztikt nevar.
Trīs 1.klases skolēni Kristaps, Alise un Ligita iejutās tiesnešu lomā. Kad visu klašu skolēni, attiecīgi ģērbušies savu krāsu apģērbos, bija sanākuši skolas Paaudžu centrā, svinīgās balsīs, ar brillēm uz deguna tika nolasītas sūdzības. 1.sūdzība bija no Laupītāja mammas, kura, dēlu gaidīdama, jau ir noadījusi 6 metrus garu zeķi un skumst par to, ka pa logu neiespīd dzeltena saule. Dzeltenā krāsa stāstīja par sauli, par cālēniem, par pienenēm pļavā, garšīgiem banāniem, apelsīniem un citroniem. Meitenes bija ļoti skaistās dzeltenās kleitiņās ar dzeltenu ziedu vainagiem kā matu rotām. 2.sūdzība bija no Jocīgās mūmijas, kura nolēmusi apceļot pasauli, nevis gulēt sarkofāgā, taču nekur, izņemot luksoforus, nevarēja atrast Sarkano. Sarkanā un Oranžā krāsa stāstīja par bizmārītēm pļavā, par sarkanām bumbām bērnu rokās, par sārtiem vaigiem bērnu sejās un, protams, viņu pašu vaigi arī bija dzīvespriecīgi sārti un acis mirdzošas. Viņi arī atgādināja, ka ar māsiņu Uguntiņu ir jābūt uzmanīgiem. Pasākuma noslēgumā Sarkanie un Oranžie visus klātesošos pacienāja ar sarkaniem āboliem un sarkanām garšīgām želejkonfektēm.
3.sūdzība bija no Zilbārža Lietus, kurš naktī bija apciemojis Baltinavu, lai ar savu bārdu apklātu visus kokus, krūmus un zāli, taču zaļo tā arī nebija sagaidījis. Zaļie, protams, bija dzīvespriecīgi zaļi un stāstīja par savu lielisko stratēģiju – kā vienas dienas laikā mežs var ienākt pilsētā un visu visu padarīt zaļu un smaržojošu.
4.sūdzība bija no Krupja kunga, kurš meklēja zilus ūdeņus un debesis. Tās viņam palīdzēja atrast Zilā krāsa, kura stāstīja ne tikai par Supenku, Daugavu, Baltijas jūru un Kluso okeānu, bet arī par Imanta Ziedoņa Zilo cerību zirgu, kurš cilvēkiem palīdz sapņot un ticēt brīnumam. Zilais Cerību zirgs, izrādās, bija noēdis no skolotājas Rudītes saulessarga visas zilās puķītes, par ko bērni varēja pārliecināties pasākuma laikā.
5.sūdzība bija no mistera Džo Hamburgera, kurš, iebraucis no Amerikas, trakā skrējienā bija kritis un apgalvoja, ka pie mums esot pārāk daudz pelēkā. Raibie stāstīja, kur ir satopami viņi. Izrādās, vecmātes mūžs esot bijis raibs kā dzeņa vēders un reizēm cilvēkiem iet tik raibi, ka raibs gar acīm metas. Un Raibais ir taureņos, jūrmalas oļos un visur citur, kur prasās pēc dzīvesprieka un krāsu jampadrača.
Krāsas noslēgumā tika attaisnotas un tām ļauts iziet dabā. Iepriekš skolēni bija iepazinušies ar I.Ziedoņa “Krāsainajām pasakām”, ielikuši krāsu bagātību zīmējumos, kā arī mācījušies skanīgas dziesmas par krāsu daudzveidību. Sūdzību pamatā tika izmantota latviešu bērnu dzejnieku dzeja.
Pasākums izdevās ar krāsām, dzeju, mūziku tik bagāts, ka “raibs gar acīm metās”, I.Ziedoņa vārdiem runājot, kā arī tas bija patiess baudījums ne tikai ausīm, bet arī acīm un sirdīm.


Pasākuma vadītāji, 1.klase un audzinātāja Silvija Ločmele

Krāsainās pasakas Baltinavas vidusskolā 0Krāsainās pasakas Baltinavas vidusskolā 1Krāsainās pasakas Baltinavas vidusskolā 2Krāsainās pasakas Baltinavas vidusskolā 3Krāsainās pasakas Baltinavas vidusskolā 4Krāsainās pasakas Baltinavas vidusskolā 5Krāsainās pasakas Baltinavas vidusskolā 6