BKI aktualitātes aprīlī

BKI aktualitātes aprīlī

06.04. finālsacensības basketbolā Rīgā

11.04. Folkloras pasākums Sveķos
11.04. Latvijas bērnu bāreņu organizētais Lieldienu pasākums skolā
19.04. terapeitiskās spēļu istabas atklāšanas pasākums
19.04. pasākums “Meža putnu dienas”
20.04. – C apmācības klašu skolēnu piedalīšanās pasākumā Maltā
18.04.- Apkārtnes sakopšanas talka
25.04.- Piedalīšanās LBBF rīkotajā Boulinga līgas 3.kārtā
26.04.- Latgales zonas pavasara krosa sacensības Baltinavā
Izstāde bibliotēkā veltīta dzejniecei Kornēlijai Apšukrūmai
Gavēņa laika pasākumi
07.04.
• Krustaceļš
• Svētā Mise
• Kristīgā konference
12.04. Tikšanās ar skolotāju F.Avišāni “Mans ceļš pie Dieva”
Sanāksmes, profesionālo kompetenču pilnveide
21.04. Direktora padomes sēde
24.04. Skolēnu padomes sanāksme
27.04. Balvu, Rugāju, Baltinavas novadu direktora vietnieku mācību darbā seminārs skolā
27.04. Piedalīšanās IZM rīkotajā konferencē “Domāt”
28.04. Atbalsta centra sanāksme