Dievkalpojumu kārtība 2017. gada aprīlim Baltinavas un Šķilbēnu draudzēs

Dievkalpojumu kārtība 2017. gada aprīlim Baltinavas un Šķilbēnu draudzēs

BALTINAVAS DRAUDZĒ

Lielā Ceturtdiena /13. aprīlis/
Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena
Svētā Mise plkst. 18:00


Vissvētākā Sakramenta adorācija
(līdz svētdienai plkst. 7:00)


Lielā Piektdiena /14. aprīlis/
Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena
Stingrā gavēņa diena
Krustaceļš pa Baltinavas ielām 13:00
Ciešanu dievkalpojums plkst. 15:00


Lielā sestdiena /15. aprīlis/
Lieldienu ēdienu pasvētīšana plkst. 10:00
Grēksūdze plkst. 10:00 – 11:00
KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS
SVĒTKU VIĢĪLIJA
Svētā Mise plkst. 18:00
Uguns, ūdens un lieldienu ēdienu svētīšana


Lieldienu svētdiena /16. aprīlis/
KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA
Euharistiskā procesija plkst. 07:00
Svētā Mise
Lieldienu ēdienu pasvētīšana,
Ziedojumi diecēzes kūrijai


17. aprīlis, pirmdien, 9.00 Šķilbēnu dr., 11.30 Baltinavas dr., 2. Lieldienas


23. aprīlis, svētdien, 9.00 Šķilbēnu dr., 11.30 Baltinavas dr., 2. Lieldienu svētdiena, jeb Dieva žēlsirdības svētdiena


30. aprīlis, svētdien, 9.00 Šķilbēnu dr., 11.30 Baltinavas dr., 3. Lieldienu svētdiena, jeb Dieva žēlsirdības svētdiena