Publiskie iepirkumi

Publicēts Pasūtītājs Paredzamā līguma priekšmets Pieteikties līdz Status
Baltinavas novada dome

DEGVIELAS IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO CEĻU, IELU UN LAUKUMU MEHANIZĒTA TĪRĪŠANA NO SNIEGA 2014./2015. GADA ZIEMĀ

Noslēdzies
Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

MALKAS PIEGĀDE

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMĀ" OBJEKTĀ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS (KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15.3

  Noslēdzies
Baltinavas novada dome

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMĀ" OBJEKTĀ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS (KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15.3/49

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMA ĒKAI, PROJEKTA KPFI FINASĒJUMS

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

TILŽAS IELAS ASFALTBETONA SEGUMA PROFILA LABOŠANA

Noslēdzies
Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI

 
Baltinavas novada dome

AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT BALTINAVAS VIDUSSKOLAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI" OBJEKTĀ BALTINAVAS VIDUSSKOLA (KĀRSAVAS IELA 22, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15

  Noslēdzies
Baltinavas novada dome

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS “OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT BALTINAVAS VIDUSSKOLAS

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

TIRGUS CENU APTAUJA “KANCELEJAS PREČU IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM”

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

MALKAS PIEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

OGLEKĻA DIOKSĪDA EMISIJU SAMAZINĀŠANA, UZLABOJOT BALTINAVAS VIDUSSKOLAS ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI

Noslēdzies
Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

DEGVIELAS IEGĀDE

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM

Noslēdzies
← Iepriekšējā Nākamā → Pirmā 2 3 4 5 6
Attēlotas 61-75 no 82