Publiskie iepirkumi

Publicēts Pasūtītājs Paredzamā līguma priekšmets Pieteikties līdz Status
Baltinavas novada dome

„Pārtikas produktu piegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām" ID Nr. BND 2015/06

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

TILŽAS IELAS ASFALTBETONA SEGUMA PROFILA ATJAUNOŠANA

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

IELU APGAISMOJUMA ATJAUNOŠANA TILŽAS IELĀ BALTINAVĀ

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

MALKAS PIEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

SAIMNIECĪBAS PRECES UN REMONTMATERIĀLI BALTINAVAS NOVADA PAŠAVALDĪBAI 2015.GADĀ

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

KANCELEJAS PRECES BALTINAVAS NOVADA PAŠAVALDĪBAI 2015.GADĀ

Noslēdzies
Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

DEGVIELAS IEGĀDE

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

DEGVIELAS IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO CEĻU, IELU UN LAUKUMU MEHANIZĒTA TĪRĪŠANA NO SNIEGA 2014./2015. GADA ZIEMĀ

Noslēdzies
Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

MALKAS PIEGĀDE

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMĀ" OBJEKTĀ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS (KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15.3

  Noslēdzies
Baltinavas novada dome

BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMS "KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMĀ" OBJEKTĀ BALTINAVAS KULTŪRAS NAMS (KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS), REALIZĒJOT PROJEKTU NR. KPFI -15.3/49

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI BALTINAVAS KULTŪRAS NAMA ĒKAI, PROJEKTA KPFI FINASĒJUMS

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

TILŽAS IELAS ASFALTBETONA SEGUMA PROFILA LABOŠANA

Noslēdzies
Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI

 
← Iepriekšējā Nākamā → Pirmā 2 3 4 5 6
Attēlotas 61-75 no 89