Publiskie iepirkumi

Publicēts Pasūtītājs Paredzamā līguma priekšmets Pieteikties līdz Status
Baltinavas novada dome

Vides instalācijas objekta izstrādāšana un uzstādīšana Baltinavā

 
Baltinavas novada dome

Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana

 
Baltinavas novada dome

Baltinavas novada pašvaldībai piederošo ceļu, ielu un laukumu mehanizēta tīrīšana no sniega 2016./2017. gada ziemā

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām

 
Baltinavas novada dome

Baltinavas vidusskolas telpu pārbūve pirmsskolas izglītības programmas realizācijai

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības autoceļa Čudarīne-Tutinava pžrbūvei

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

"Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu seguma atjaunošana un bedrīšu labošana"" , tirgus cenu aptauja Nr.4.

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

"Apgaismojuma atjaunošana Tilžas un Viļakas ielās Baltinavā" , tirgus cenu aptauja Nr.3

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

"Skatuves aprīkojums Baltinavas kultūras namā" , tirgus cenu aptauja Nr.2.

 
Baltinavas novada dome

Tautas tērpu un apavu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauniešu deju kolektīvam

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Baltinavā

 
Baltinavas novada dome

Pārtikas produktupiegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības ceļu pārbūvei

 
Baltinavas novada dome

Tirgus cenu aptauja "Projekta minimālā sastāvā veikšana par esošā ceļa stāvokļa novērtējumu un situācijas risinājumu ceļiem: Čudarīne-Obeļova un Baltinava-Abriņas"

Noslēdzies
Baltinavas novada dome

Saimniecības preces un remontmateriāli Baltinavas novada pašvaldībai 2016.gadā

Noslēdzies
← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3 4 5 6
Attēlotas 31-45 no 82