„Saimniecības preces un remontmateriāli Baltinavas novada pašvaldībai 2018. gadā” ID Nr. BND 2018/2, CPV kods 39000000-2, 31000000-6, 33000000-0

Publicēts:
22.01.2018.
Pasūtījuma izpildītājs:

Sakarā ar neprecizitātēm tehniskajā specifikācijā un nolikumā, 30.01.2018 tiek
pārtraukts iepirkums Nr. BND 2018/2 līdz nolikuma un tehniskas specifikācijas
labojumu veikšanai. Iepirkums tiks izsludināts atkārtoti pēc labojumu
veikšanas.


Ziņas par pasūtītāju

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Ziņas par iepirkumu:

Iepirkuma nosaukums„Saimniecības preces un remontmateriāli Baltinavas novada pašvaldībai 2018. gadā”
ID Nr. BND 2018/2, CPV kods 39000000-2, 31000000-6, 33000000-0
Papildus info:Saskaņā ar PIL 9.pantu
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):10 000,00 – 41 999,99
Publicēts:22.01.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz:līdz 05.02.2018. plkst.10:30

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:Dace Ločmele – nolikuma teksts
Agris Mežals – iepirkuma priekšmets
E-pasts:iepirkumi.baltinava@inbox.lv
Telefons:Dace Ločmele 26304449
Agris Mežals 28629916
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

(papildināts 23.01.2018.)

SIA “DEPO DIY” e-pasts (adresēts dome@baltinava.lv) izteikts norādījums, ka iepirkuma tehniskās specifikācijas 4.daļā ir pieprasīta prece, kuras ražošana ir aizliegta ar likumu - kvēlspuldze 40W gab 30.
Pamatojoties uz Eiropas Komisija direktīvu 244/2009 (apstiprināja 2009. gada 18. martā) kvēlspuldzes Eiropas Savienības valstīs ir aizliegts gan ražot, gan ievest un tirgot.
No iepirkuma tehniskās specifikācijas 4. daļas tiek svītrota prasība: “kvēlspuldze 40W gab 30”.


(papildināts 23.01.2018.)

Tiek veikti labojumi Iepirkuma nolikuma 7.1. punktā un tas tiek izteikts šādā redakcijā:
“7.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018. gada 05.februārim plkst. 10:30 Pasūtītāja kancelejā (8.kab.) Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti. Piedāvājumu atvēršana notiks tūlīt pēc iesniegšanas termiņa beigām.”


(papildināts 25.01.2018.)

Ir veiktas izmaiņas līguma projektā.


(papildināts 29.01.2018.)

Tiek veikti labojumi Tehniskās specifikācijas 4. daļas 29.-33. ailē, aizstājot skaitli 120 mm ar skaitli 1200 mm:

LED stieņi 1200 mm 10Wgab10
LED stieņi 1200 mm 20Wgab10
LED stieņi 1200 mm 30Wgab10
LED stieņi 1200 mm 40Wgab10
LED stieņi 1200 mm 50Wgab10
Pieteikties līdz:
05.02.2018.
Iepirkumu plāns: