Risinājumi atkarību profilaksē atkarīgām un līdzatkarīgām personām ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr.24/2017

Publicēts:
30.11.2017
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par pasūtītāju

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukumsRisinājumi atkarību profilaksē atkarīgām un līdzatkarīgām personām

ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr.24/2017

Papildus info:Tirgus cenu aptauja
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):n/a
Publicēts:30.11.2017
Pieteikties līdz:11.12.2017. (plkst.10:00)

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
E-pasts:iepirkumi.baltinava@inbox.lv
Telefons:26304449
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Jautājumi, atbildes