Mācības stresa un konfliktsituāciju novēršanai ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr.23/2017

Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par pasūtītāju

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukumsMācības stresa un konfliktsituāciju novēršanai

ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr.23/2017

Papildus info:Tirgus cenu aptauja
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):n/a
Publicēts:30.11.2017

Pieteikties līdz:

11.12.2017. (plkst.10:00)

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
E-pasts:iepirkumi.baltinava@inbox.lv
Telefons:26304449

Fakss:

64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Jautājumi, atbildes