Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojums Baltinavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām tirgus cenu aptauja Nr.22/2017

Publicēts:
30.11.2017
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par pasūtītāju

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukumsDarba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojums Baltinavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

tirgus cenu aptauja Nr.22/2017

Papildus info:Tirgus cenu aptauja
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):n/a
Publicēts:30.11.2017
Pieteikties līdz:11.12.2017. (plkst.10:00)

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs
E-pasts:izpildd@baltinava.lv
Telefons:28341228
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Jautājumi un atbildes :

2017. gada 1. decembrī tika saņemti divi jautājumi no SIA “Dialogs AB”:

1. Vai ir jau iepriekš izstrādātas darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijas?
2. Uz cik ilgu laiku rēķināt uzraudzību?
Iepirkumu komisija sniedz atbildi:
1. jautājums – Pašvaldībā ir izstrādāta ugunsdrošības instrukcija. Darba aizsardzības instrukcija ir, bet to ir nepieciešams aktualizēt.
2. jautājums – līgums tiek slēgts līdz 2019. gada 31. decembrim.
Pievienojam darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu piedāvājuma finanšu/tehniskā piedāvājuma sīkāku izklāstu:


1. Darba vides risku identificēšana un pārbaude, riska apjoma izvērtēšana:
1.1. Darba vides risku novērtēšana pēc darbinieku amatiem (darba veidiem)
1.2. Darba vides risku novērtēšana darba telpām un darba aprīkojumam
1.3. Rezultātu apkopošana un analīze – pasākuma plāna sagatavošana risku mazināšanai un novēršanai no darba aizsardzības viedokļa
2. Nepieciešamās darba aizsardzības dokumentācijas izstrādāšana, aktualizācija
2.1. Nepieciešamo individuālās aizsardzības līdzekļu noteikšana un saraksta sagatavošana

2.2 Obligāto veselības pārbaužu saraksta sagatavošana

2.3. Nepieciešamo instrukciju noteikšana, izstrādāšana
2.4.Darba aizsardzības rīkojumu sagatavošana
3. Darba vides iekšējā uzraudzība
3.1. Darba vides iekšējās uzraudzības plānošana
3.2. Speciālista vizītes uzņēmumā un regulāra darba vietu apsekošana 1 x gadā
3.3. Darbinieku instruktāžas darba aizsardzībā un ugunsdrošībā
3.4. Darba aizsardzības pasākuma plāna izpildes uzraudzība un kontrolēšana
3.5. Interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā un konsultēšana par izmaiņām normatīvajos aktos.
3.6. Obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana
4. Ugunsdrošības apsekojums un dokumentu izstrāde
4.1. Ugunsdrošības pasākumu plāna izstrāde
4.2. Ugunsdrošības žurnālu sagatavošana
4.3. Iestādes apsekošana un neatbilstību konstatēšana
5. Transporta izdevumi.