Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai ID Nr. BND 2017/17, CPV kods 03413000-8​

Publicēts:
16.11.2017.
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par pasūtītāju


PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Noslēgts līgums “Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai”:
1. daļai – AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība”, reģ. Nr. 40003008025, adrese: Lejas Ančupāni, Vēremu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604, par piedāvāto līgumcenu 5040,00 euro (bez PVN), līgums Nr. 01-01/2018 no 03.01.2018.
2. daļai – AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība”, reģ. Nr. 40003008025, adrese: Lejas Ančupāni, Vēremu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604, par piedāvāto līgumcenu 2100,00 euro (bez PVN), līgums Nr. 01-01/2018 no 03.01.2018.
3. daļai – AS “Ludzas mežrūpniecības saimniecība”, reģ. Nr. 40003008025, adrese: Lejas Ančupāni, Vēremu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4604, par piedāvāto līgumcenu 6900,00 euro (bez PVN), līgums Nr. 01-01/2018 no 03.01.2018.


Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums

Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai

ID Nr. BND 2017/17, CPV kods 03413000-8
Papildus info:Saskaņā ar PIL 9.pantu
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):10 000,00 – 41 999,99
Publicēts:16.11.2017.
Pieteikties līdz:30.11.2017. (plkst.11:00)

Kontaktinformācija

Kontakpersona:Agris Mežals
E-pasts:dome@baltinava.lv
Telefons:28629916
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Jautājumi, atbildes