​Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām ID Nr. BND 2017/16, CPV kods 0910000-0

Publicēts:
16.11.2017.
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par pasūtītāju

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Noslēgts līgums “Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām”:
1. daļai AS “VIADA BALTIJA”, reģ. Nr. 401038667145, adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, par piedāvāto līgumcenu ar atlaidi 18311,00 euro (bez PVN), līgums Nr. 88-12/2017 no 28.12.2017.
2. daļai AS “VIADA BALTIJA”, reģ. Nr. 401038667145, adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, par piedāvāto līgumcenu ar atlaidi 2158,75 euro (bez PVN), līgums Nr. 88-12/2017 no 28.12.2017.


Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukumsDegvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām

ID Nr. BND 2017/16, CPV kods 0910000-0

Papildus info:Saskaņā ar PIL 9.pantu
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):10 000,00 – 41 999,99
Publicēts:16.11.2017.
Pieteikties līdz:30.11.2017. (plkst.10:30)

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Jānis Bubnovs
E-pasts:izpildd@baltinava.lv
Telefons:28341228
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Jautājumi, atbildes