Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības autoceļu pārbūvei ID Nr. BND 2017/15, CPV kods 71320000-7​

Publicēts:
06.11.2017.
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par pasūtītāju


PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Noslēgts līgums “Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības autoceļu pārbūvei”:
1. daļai – SIA “MYZONE”, reģ. Nr. 40003565484, adrese: Maskavas iela 189, Rīga,
LV-1019, par piedāvāto līgumcenu 2400,00 euro (bez PVN), līgums Nr. 79-12/2017 no 27.12.2017.

2. daļai – IK “RK Ceļu Projekts”, reģ.Nr. 42402015926, adrese: ”Kastaņi”, Naudaskalns, Balvu novads, LV-4561, par piedāvāto līgumcenu 1630,00 euro (bez PVN), līgums Nr. 01-02/2018 no 15.01.2018.
3. daļai – SIA “MYZONE”, reģ. Nr.
40003565484, adrese: Maskavas iela 189, Rīga, LV-1019, par piedāvāto
līgumcenu 2400,00 euro (bez PVN), līgums Nr. 79-12/2017 no 27.12.2017
4. daļai – IK “RK Ceļu Projekts”, reģ.Nr. 42402015926, adrese: ”Kastaņi”, Naudaskalns, Balvu novads, LV-4561, par piedāvāto līgumcenu 1630,00 euro (bez PVN), līgums Nr. 01-02/2018 no 15.01.2018.


Ziņas par iepirkumu


Iepirkuma nosaukums

Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Baltinavas pašvaldības autoceļu pārbūvei

ID Nr. BND 2017/15, CPV kods 71320000-7
Papildus info:Saskaņā ar PIL 9.pantu
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):10 000,00 – 41 999,99
Publicēts:06.11.2017.
Pieteikties līdz:22.11.2017. (plkst.11:30)

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Agris Mežals
E-pasts:dome@baltinava.lv
Telefons:28629916
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Jautājumi, atbildes
Jautājumi un atbildes:

Pamatojoties uz Baltinavas novada domes projektu vadītāja Gata Siliņa informāciju, projektēšanas-darba uzdevuma (tehniskā specifikācija) 1. daļas, 2.daļas, 3.daļas un 4.daļas projektēšanas uzdevuma daļā – Izejmateriāli projektēšanai ir nepieciešams veikt izmaiņas – dzēst tekstu:


Izejmateriāli projektēšanaiInženiertopogrāfisko plānu, Valsts zemes dienesta izziņu par inženierbūves piederību un autoceļa tehniskās apsekošanas datus/atzinumu izsniedz pasūtītājs. Pārējos izejmateriālus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs.

un šo daļu izteikt šādā redakcijā:


Izejmateriāli projektēšanaiValsts zemes dienesta izziņu par inženierbūves piederību izsniedz pasūtītājs. Inženiertoprgrāfisko plānu, autoceļa tehniskās apsekošanas datus/atzinumu un pārējos izejmateriālus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs.


Nepieciešamība veikt izmaiņas tiek pamatota ar informāciju, ka Baltinavas novada domes rīcībā nav inženiertopogrāfisko plānu un autoceļa tehniskās apsekošanas datu/atzinumu. Šādu plānu un datu/atzinumu izstrādi un saņemšanu ir jāveic projektētājam. Izstrādājot iepirkuma nolikumu un izsludinot iepirkumu, ir sniegta maldinoša informācija pretendentiem. Informāciju ir nepieciešams labot un informēt visus potenciālos pretendentus.