Izglītojošs seminārs – meistarklase par veselīgu uzturu ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr.18/2017

Publicēts:
19.09.2017
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par pasūtītāju


PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Ziņas par iepirkumu


Iepirkuma nosaukums
Izglītojošs seminārs – meistarklase par veselīgu uzturu

ESF projekta „Dzīvo aktīvs Baltinavā!” (Nr. 9.2.4.2/16/I/045) ietvaros tirgus cenu aptauja Nr.18/2017

Papildus info:Tirgus cenu aptauja
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena

(€):

n/a
Publicēts:19.09.2017
Pieteikties līdz:27.09.2017. (plkst.14:00)


Kontaktinformācija


Kontakpersona:Dace Ločmele
E-pasts:iepirkumi.baltinava@inbox.lv
Telefons:26304449
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Jautājumi, atbildes