"​Pārtikas produktu piegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. BND 2017/

Pasūtījuma izpildītājs:


PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs:90009115590


Ziņas par iepirkumu


Iepirkuma nosaukums:"Pārtikas produktu piegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”, ID Nr. BND 2017/7
Papildus info:Saskaņā ar PIL 9.pantu
Piegādes adrese:Kārsavas iela 22, Baltinava (Baltinavas v-sk); Kārsavas iela 24, Baltinava (Baltinavas Kristīgā internātpamatskola)
Līgumcena (€):10 000 ,00 – 42 999,99
Publicēts:16.05.2017
Pieteikties līdz:29.05.2017.


Kontaktinformācija

Kontakpersona:Alīda Logina, Anita Mežale (iepirkuma priekšmets); Sarmīte Tabore (iepirkuma nolikums)
E-pasts:planosana@baltinava.lv

Telefons:

29133216, 64521291

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 22, Baltinava (Baltinavas v-sk); Kārsavas iela 24, Baltinava (Baltinavas Kristīgā internātpamatskola)


Jautājumi un atbildes

Papildus info: