Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai

Publicēts:
12.01.2016.

Ziņas par izpildītāju:

1.daļai – Baltinavas vidusskola 300m3, Z.s. "Lapegles 2", reģ. Nr. 46801000785, adrese: "Rudzīši", Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., LV-5752, par līgumcenu 5697,00 euro;

2.daļai – Baltinavas novada dome u.c. pašvaldības iestādes 260 m3, Z.s. "Lapegles 2", reģ. Nr. 46801000785, adrese: "Rudzīši", Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., LV-5752, par līgumcenu 4937,40 euro;

3.daļai – Baltinavas Kristīgā internātpamatskola 300 m3, Z.s. "Lapegles 2", reģ. Nr. 46801000785, adrese: "Rudzīši", Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., LV-5752, par līgumcenu 5697,00 euro

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai" ID Nr. BND 2016/2

Papildus info:

CPV kods 34115300-9, Publisko iepirkumu likums 8 2 pants

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

12.01.2016.

Pieteikties līdz:

25.01.2016.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

1.daļai – Vitālijs Lubāns, mob. 26384976

2.daļai – Agris Mežals, mob. 28629916

3.daļai – Sergejs Doru, mob. 29355669

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv ,

Telefons:

28629916

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594