Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām

Publicēts:
02.11.2015.

Līguma izpildītājs:

1.daļai SIA "LUKoil Baltija R", reģ. Nr. 40003134777, adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, piedāvātā līgumcena 11 900,00 euro. Līguma Nr. 150/12/2015 no 2015.gada 29.decembra

2.daļai 1.daļai SIA "LUKoil Baltija R", reģ. Nr. 40003134777, adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, piedāvātā līgumcena 2 535,10 euro. Līguma Nr. 22. no 2015.gada 29.decembra

Ziņas par pasūtītāju

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu

Iepirkuma nosaukums:

"Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām" ID Nr. BND 2015/9

Papildus info:

CPV kods 0910000-0, Publisko iepirkumu likums 8 2 pants

Nolikums

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

02.11.2015.

Pieteikties līdz:

23.11.2015.

Kontaktinformācija

Kontakpersona:

H.Logins-Slišāns

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

29191320

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594