Ielu un ceļu tīrīšana Baltinavas novada administratīvajā teritorijā 2015./2016.gada ziemas periodā

Publicēts:
26.10.2015.

Līguma izpildītājs:

z.s. "Riekstiņi", reģ.Nr. 53401000271, adrese: Apšova, Baltinavas nov., LV-4594, piedāvātā līgumcena 20,00 euro/km, sniega attīrīšana no sanesumiem slīpi pret ceļa asi 150,00 km/m3. Līguma Nr. 03-01/2016 no 2016.gada 4.janvāra

Ziņas par pasūtītāju:

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu:

Iepirkuma nosaukums:

"Ielu un ceļu tīrīšana Baltinavas novada administratīvajā teritorijā 2015./2016.gada ziemas periodā"

Papildus info:

ID Nr. BND 2015/8 CPV kods 90620000-9 .Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantu.

līguma izpildes laiks: 01.12.2015.- 30.04.2016.
DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2015.gada 9.novembrim plkst. 11.30 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā) , aizlīmētā aploksnē ar norādi "Ielu un ceļu tīrīšana Baltinavas novada administratīvajā teritorijā 2015./2016.gada ziemas periodā"

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2015.gada 9.novembrī plkst. 11.30

INRORMATĪVAIS PAZĪŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2015.gada 26.oktobrī

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

26.10.2015.

Pieteikties līdz:

09.11.2015.

Kontaktinformācija:

Kontakpersona:

H. Logins-Slišāns

izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

29191320

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594