Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām

Publicēts:
06.08.2015.
Ziņas par pasūtītāju:

Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590

Ziņas par iepirkumu:

Iepirkuma nosaukums:

"Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām"

Papildus info:

ID Nr. BND 2015/07 CPV kods 09310000-5 .Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantu.

līguma izpildes laiks: 12 kalendāri mēneši no līguma noslēgšanas brīža
DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2015.gada 19.augustam plkst. 10.00 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā) , aizlīmētā aploksnē ar norādi "Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām"

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2015.gada 19.augustā plkst. 10.00

INRORMATĪVAIS PAZĪŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2015.gada 06.augustā

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

06.08.2015.

Pieteikties līdz:

19.08.2015.

Kontaktinformācija:

Kontakpersona:

Agris Mežals

Saimniecības nodaļas vadītājs

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Telefons:

28629916

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594