PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI

Publicēts:
14.05.2015

Iepirkumu rezultātu kopsavilkums

Iepirkuma grupa

Pretendents

Līgumcena bez PVN

1.grupa: Dzīvnieku valsts produkti, gaļa un gaļas izstrādājumi

SIA „Rēzeknes gaļas kombināts"
reģ.nr. LV42403012397
Rīgas iela 22, Rēzekne
LV-4601

5550,32

2. grupa: Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis un to produkti

SIA „Marijas centrs"
reģ.nr. LV42403007447
Varoņu iela 27b, Rēzekne
LV-4604

1011,47

3.grupa: Svaigi dārzeņi

SIA „Marijas centrs"
reģ.nr. LV42403007447
Varoņu iela 27b, Rēzekne
LV-4604

1250,02

4.grupa Kartupeļi


piemājas saimniecība "Jaunefejas"
Tilžas iela 3b, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

1015,25

5. grupa Sakņu un bumbuļu dārzeņi (bietes, burkāni)

piemājas saimniecība "Jaunefejas"
Tilžas iela 3b, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

274,3

6.grupa Garšaugi (sīpoli, ķiploki)

SIA „Marijas centrs"
reģ.nr. LV42403007447
Varoņu iela 27b, Rēzekne
LV-4604

186,26

7.grupa Kāpostveida dārzeņi (kāposti)

SIA „Marijas centrs"
reģ.nr. LV42403007447
Varoņu iela 27b, Rēzekne
LV-4604

127,05

8. grupa Augļi

SIA „Marijas centrs"
reģ.nr. LV42403007447
Varoņu iela 27b, Rēzekne
LV-4604

705,42

9.grupa Augļu sulas, konservi, dzērieni

SIA „Futurus Food"
reģ.nr. LV40003348586
Vienības gatve 26a, Rīga
LV-1004

1437,26

10.grupa Dzīvnieku augu eļļas un tauki

SIA „Futurus Food"
reģ.nr. LV40003348586
Vienības gatve 26a, Rīga
LV-1004

150,60

11.grupa Piena produkti

A/S „Rankas piens"
reģ.nr. LV44603001356
Ranka, Gulbenes novads,
LV-4416

5518,02

12.grupa Graudu maluma produkti

SIA „Futurus Food"
reģ.nr. LV40003348586
Vienības gatve 26a, Rīga
LV-1004

661,50

13.grupa Maize

SIA „Ludzas maiznīca"
reģ.nr. LV46803000065
Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads Lv-5701

1607,61

14.grupa Konditorejas izstrādājumi

SIA „Ludzas maiznīca"
reģ.nr. LV46803000065
Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas novads Lv-5701

1750,75

15.grupa Kafija, tēja un saistītie produkti

SIA „Futurus Food"
reģ.nr. LV40003348586
Vienības gatve 26a, Rīga
LV-1004

484,01

16.grupa Garšvielas un piedevas

SIA „Futurus Food"
reģ.nr. LV40003348586
Vienības gatve 26a, Rīga
LV-1004

1061,62

17.grupa Cukurs

SIA „Futurus Food"
reģ.nr. LV40003348586
Vienības gatve 26a, Rīga
LV-1004

156,34

18.grupa Konfektes

SIA „Antaris"
reģ.nr. LV41503000412
Vidus iela 32, Daugavpils
LV-5401

468,88

19.grupa Olas

SIA „Antaris"
reģ.nr. LV41503000412
Vidus iela 32, Daugavpils
LV-5401

638,88


Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

„ PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE BALTINAVAS KRISTĪGAJAI INTERNĀTPAMATSKOLAI"


Papildus informācija:


Iepirkuma identifikācijas numurs BKI 2015/1

CPV kods 15000000-8

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantu.

Līguma laiks Pārtikas produktu piegāde 2015./2016.mācību gadam (2015.gada 28.augusts – 2016.gada 10.jūnijs).

Dokumentāciju iesniegt: Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 29.maijam plkst. 12.00, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, Kārsavas ielā 24, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV-4594, iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē. Dokumentu iesniegšanas laiks – darba dienās 8.30 – 16.30. grāmatvedībā (1.stāvā).

Aplokšņu atvēršana : 2015.gada 29.maijā plkst. 12.00, Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, Kārsavas ielā 24, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV-4594, grāmatvedībā (1.stāvā). Informatīvais paziņojums:

Publicēts IUB mājas lapā 2015.gada 14.maijā

Adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Bankas rekvizīti:

A/S „SEB banka" Balvu filiāle konts LV17UNLA0050020161025

Publicēts:

14.05.2015

Pieteikties līdz:

29.05.2015
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Vineta Kaša

Amats:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, direktora vietniece izglītības jomā

E-pasts:

vineta.k@inbox.lv

Tel. nr.:

64521291

Fakss:

64521290

Adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594