„Pārtikas produktu piegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām" ID Nr. BND 2015/06

Publicēts:
06.05.2015.

Līguma izpildītāji iepirkumā „Pārtikas produktu piegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām" ID Nr. BND 2015/06

Iepirkuma daļa, saskaņā ar Nolikumu

Līguma izpildītājs – juridiska persona (nosaukums, reģ. Nr.), fiziskai personai (vārds, uzvārds)

Adrese

Piedāvātā līgumcena (bez PVN) euro

1.daļa - kartupeļi

Raimonds Ločmelis (piemājas saimniecība „Jaunfejas")

Tilžas iela 3 b, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594

1000,00

2.daļa – Svaigi dārzeņi un garšaugi

SIA „Marijas centrs", 42403007447

Varoņu iela 27 b, Rēzekne, LV-4604

805,62

3.daļa - svaigpiens

Z.s. „Zirdziņi",

43401006588

„Zirdziņi", Odumova, Baltinavas nov., LV-4594

2400,00

4. daļa – raudzēti piena produkti, biezpiens un sviests

A/S „Rankas piens"

44603001356

Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416

2943,43

5.daļa – saldie biezpiena sieriņi un citi piena izstrādājumi

A/S „Rankas piens"

44603001356

Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov., LV-4416

300,33

6.daļa – maize un smalkmaizītes

SIA „Ludzas maiznīca"

46803000065

Dagdas iela 17, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

1391,59

7.daļa – cūkgaļa, cūkgaļas un liellopu gaļas subprodukti, gaļas izstrādājumi un desas

SIA „ŽABO"

41503017194

c.Papušina, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., LV-5449

3000,90

8.daļa – vistas gaļa

SIA „ARIOLS"

40002013387

Rūpniecības iela 14 a, Ludza, Ludzas nov., LV-5701

793,41

9.daļa – saldēti pārtikas produkti

SIA „Marijas centrs", 42403007447

Varoņu iela 27 b, Rēzekne, LV-4604

522,10

10.daļa – augļi un ogas

SIA „Marijas centrs", 42403007447

Varoņu iela 27 b, Rēzekne, LV-4604

725,45

11.daļa – bakalejas preces un citi pārtikas produkti

SIA „Marijas centrs", 42403007447

Varoņu iela 27 b, Rēzekne, LV-4604

2275,66

12.daļa – olas

SIA „Marijas centrs", 42403007447

Varoņu iela 27 b, Rēzekne, LV-4604

273,60

Kopā:

16 432,09Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

"Pārtikas produktu piegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām"

Papildus info:

ID Nr. BND 2015/06

CPV kods 15000000-8

.Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantu.

līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2016.gada 31.maijam


DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2015.gada 25.maijam plkst. 11.00 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi "Pārtikas produktu piegāde Baltinavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām"

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2015.gada 25.maijā plkst. 11.00

INRORMATĪVAIS PAZĪŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2015.gada 06.maijā

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

06.05.2015.

Pieteikties līdz:

25.05.2015.
Kontaktinformācija:


Kontakpersona:

Imants Slišāns (Baltinavas vidusskolas directors)

Ilze Ločmele ( Baltinavas PII vadītāja)E-pasts:

planosana@baltinava.lv

Telefons:

64563367

64521322

Fakss:

64520228

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594