MALKAS PIEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI

Publicēts:
28.01.2015

Līguma izpildītājs:
1.1. daļai- Baltinavas vidusskola 300 m3 garums 3,0 m SIA „DOLO", reģ. Nr. 42403009378, adrese: Sviļova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV -4587, ar piedāvāto līgumcenu 6279,00 €;

2.3. daļai– Baltinavas novada dome u.c. pašvaldības iestādes 335 m3 garums 3,0m SIA „DOLO" , reģ. Nr. 42403009378, adrese: Sviļpova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV -4587, ar piedāvāto līgumcenu 6984,75 €.

Līguma Nr. 52-03/2015 no 2015.gada 23.marta
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

MALKAS PIEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI


Papildus informācija:


ID Nr. BND 2015/03. CPV kods 03413000-8. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Paredzamais līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 30.aprīlim 2015.gada

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: altinavas novada domes kancelejā līdz 2015.gada 16.februārim plkst. 10.30 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi "Malkas piegāde Baltinavas pašvaldībai".

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2015.gada 16.februāris plkst. 10.30

INRORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2015.gada 28.janvārī

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

28.01.2015

Pieteikties līdz:

16.02.2015
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns

Amats:

Izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Tel. nr.:

29191320

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594