SAIMNIECĪBAS PRECES UN REMONTMATERIĀLI BALTINAVAS NOVADA PAŠAVALDĪBAI 2015.GADĀ

Publicēts:
19.01.2015

Līguma izpildītājs:

1.1. daļai– kopšanas, tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļi, ziepes par līgumcenu 721,70 €.

2. daļai– higiēnas preces (salvetes, tualetes papīrs, roku dvieļi u.c.) par līgumcenu 974,70 €.

2.4. daļai– elektropreces par līgumcenu 1347,63 €, "SIA „DEPO DIY", reģ. Nr. 50003719281, adrese: Jaunbaumaņi, Dreiliņi, Stopiņu nov., LV-2130, (kopējā līguma cena 1347,63 € (bez PVN), 1630,63 € (ar 21% PVN)).Līguma Nr. 28-02/2015 no 2015.gada 26.februāra.

3. daļai– uzkopšanas un cits inventārs par līgumcenu 290,74 €.

3.6. daļai– trauki, sveces u.c. par līgumcenu 314,64 €.

5. daļai– dažādas saimniecības preces par līgumcenu 264,73 €.

7. daļai– krāsas, lakas, šķīdinātāji, līmes par līgumcenu 1536,73 €.

8. daļai– apdares materiāli par līgumcenu 2635,64 €, SIA „VALDIS", ", reģ. Nr. 43203000229, adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, LV-4301, (kopējā līguma cena 6424,24 € (bez PVN), 7773,33 € (ar 21% PVN)).
Līguma Nr.31-03/2015 no 2015.gada 26.februāra.

9. daļai– instrumenti, skrūves un naglas par līgumcenu 172,61 € SIA „DAKO", reģ. Nr. 42403002350, adrese: Jupatovkas iela 11, Rēzekne, LV-4601, (kopējā līguma cena 487,25 € (bez PVN), 589,57 € (ar 21% PVN)). Līguma Nr. n46-03/2015 no 2015.gada 28.februāra.
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

SAIMNIECĪBAS PRECES UN REMONTMATERIĀLI BALTINAVAS NOVADA PAŠAVALDĪBAI 2015.GADĀ


Papildus informācija:


ID Nr. BND 2015/02. CPV kods 39000000-2, papildpriekšmetu kodi 44000000-0. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Paredzamais līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 01.02.2016

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2015.gada 2.februārim plkst. 10.30 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi "Saimniecības preces un remontmateriāli Baltinavas novada pašvaldībai 2015.gadā".

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Mazā zāle(2.stāvs) 2015.gada 2.februāris plkst. 10.30

INRORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2015.gada 19.janvārī

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 39 999,99

Publicēts:

19.01.2015

Pieteikties līdz:

02.02.2015
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns

Amats:

Izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Tel. nr.:

29191320

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594