DEGVIELAS IEGĀDE

Publicēts:
05.12.2014

Līguma izpildītājs:
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

DEGVIELAS IEGĀDE


Papildus informācija:


Identifikācijas Nr. BKI 2014/4. CPV kods: 09100000-0 (Degviela). Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Paredzamais līguma izpildes laiks: 2015.gada 31.decembrim

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Piedāvājumu var iesniegt līdz 2014. gada 15.decembrim, iesniedzot personīgi Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 1.stāvā grāmatvedības telpās, darba laiks 9.00-16.30, pusdienu pārtraukums 12.30-13.00, vai atsūtot pa pastu Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai (Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594) līdz 2014.gada 15. decembrim, plkst. 12:00 .

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Piedāvājumi tiks atvērti 2014.gada 15. decembrī, plkst. 12:00 Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, Kārsavas ielā 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV 4594. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):


Publicēts:

05.12.2014

Pieteikties līdz:

15.12.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Sergejs Doru

Amats:

Saimniecības vadītājs

E-pasts:

baltinava.ksi@inbox.lv

Tel. nr.:

29355669

Fakss:

64521290

Adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594