DEGVIELAS IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

Publicēts:
26.11.2014

Līguma izpildītājs: SIA "Lukoil baltija R", reģ. Nr. 40003134777, adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV - 1046, piedāvātā līgumcena: 19996,90 €, līguma Nr. 10-1/2015 no 2015.gada 15.janvāra.
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

DEGVIELAS IEGĀDE BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM


Papildus informācija:


ID Nr. BND 2014/07. CPV kods 0910000-0. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Līguma izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim.

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2014.gada 8.decembrim plkst. 10:00(nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi "Degvielas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām".

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2014.gada 8.decembris plkst. 10:00

INRORMATĪVAIS PAZĪŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2014.gada 26.novembrī.

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

26.11.2014

Pieteikties līdz:

08.12.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns

Amats:

Izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Tel. nr.:

29191320

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594