BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO CEĻU, IELU UN LAUKUMU MEHANIZĒTA TĪRĪŠANA NO SNIEGA 2014./2015. GADA ZIEMĀ

Publicēts:
15.10.2014

Līguma izpildītājs: Z.s. "Riekstiņi", reģ. Nr. 53401000271, adrese: "Apšova", Baltinavas novads, LV-4594, piedāvātā līgumcena 20,00b €/km (bez PVN), 100 €/100 m3 (bez PVN). Līguma Nr. 179-11/2014 no 2014.gada 28.novembra
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO CEĻU, IELU UN LAUKUMU MEHANIZĒTA TĪRĪŠANA NO SNIEGA 2014./2015. GADA ZIEMĀ


Papildus informācija:


CPV kods – 90620000-9. ID Nr. BND 2014/06. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2.pantu.

Līguma izpildes laiks: : no līguma noslēgšanas līdz 2015.gada 30.aprīlim

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2014.gada 27.oktobrim plkst. 10.30 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi „Baltinavas novada pašvaldībai piederošo ceļu, ielu un laukumu mehanizēta tīrīšana no sniega 2014./2015.gada ziemā.

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Mazā zāle(2.stāvs) 2014.gada 27.oktobrī plkst. 10.30

INRORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2014.gada 15.oktobrī

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4 000,00 – 41 999,99

Publicēts:

15.10.2014

Pieteikties līdz:

27.10.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns

Amats:

Izpilddirektors

E-pasts:

izpildd@baltinava.lv

Tel. nr.:

29191320

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594