MALKAS PIEGĀDE

Publicēts:
02.10.2014

Līguma izpildītājs:
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Reģ.numurs:

90000011605
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

MALKAS PIEGĀDE


Papildus informācija:


Identifikācijas Nr.BKI2014/3. CPV kods: 03413000-8. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

Paredzamais līguma izpildes laiks: 2014. gada 16.decembris

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Piedāvājums jāiesniedz personīgi Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā 1.stāvā grāmatvedības telpās, darba laiks 9.00-16.00, pusdienu pārtraukums 12.30 -13.00 (Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594), vai jāatsūta pa pastu Baltinavas Kristīgajai internātpamatskolai līdz 2014.gada 13.oktobrim, plkst. 12:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Iepirkums „Malkas piegāde ", ID Nr. BKISPskola 2014/3 un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. Pēc šī termiņa iepirkuma piedāvājumi netiek pieņemti.

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Piedāvājumi tiks atvērti 2014. gada 13.oktobrī plkst. 12:00 Baltinavas Kristīgajā internātpamatskolā, Kārsavas ielā 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV 4594. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

4000 līdz 41 999,99

Publicēts:

02.10.2014

Pieteikties līdz:

13.10.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Sergejs Doru

Amats:

Saimniecības vadītājs

E-pasts:

baltinava.ksi@inbox.lv

Tel. nr.:

29355669

Fakss:

64521290

Adrese:

Kārsavas iela 24, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594