Malkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai Nr. TCA 7/2020

Publicēts:
22.04.2020.
Pasūtījuma izpildītājs:
PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590
Iepirkuma nosaukumsMalkas piegāde Baltinavas novada pašvaldībai
Nr. TCA 7/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts22.04.2020.
Piedāvājumus iesniegt līdz08.05.2020. (plkst. 15:00)
- Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā vai
- dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu iepirkumi@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršanaPiedāvājumu atvēršana

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:Agris Mežals
Dace Ločmele
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28629916, 26304449
Pieteikties līdz:
08.05.2020. (plkst. 15:00)
Papildus info: