TILŽAS IELAS ASFALTBETONA SEGUMA PROFILA LABOŠANA

Publicēts:
08.05.2014

Līguma izpildītājs:
Ziņas par pasūtītāju:


Pasūtītājs

Baltinavas novada dome

Reģ.numurs:

90009115590
Ziņas par iepirkumu:


Iepirkuma nosaukums:

TILŽAS IELAS ASFALTBETONA SEGUMA PROFILA LABOŠANA


Papildus informācija:


ID Nr. BND 2014/04 , saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu. CPV kods 45233300-2.

Līguma termiņš 1 mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

DOKUMENTĀCIJU IESNIEGT: Baltinavas novada domes kancelejā līdz 2014.gada 27.maijam plkst. 10.00 (nolikumu un tehnisko specifikāciju skatīt pielikumā), aizlīmētā aploksnē ar norādi „ Tilžas ielas asfaltbetona seguma profila labošana" ID Nr. BND 2014/04.

APLOKŠŅU ATVĒRŠANA: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Sēžu zāle(2.stāvs) 2014.gada 27.maijā plkst. 10.00

INRORMATĪVAIS PAZĪŅOJUMS: Publicēts IUB mājas lapā 2014.gada 8.maijā

Piegādes adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594

Līgumcena (€):

14 000 – 169 999,99

Publicēts:

08.05.2014

Pieteikties līdz:

27.05.2014
Kontaktinformācija:


Kontakpersona(s):

Henrihs Logins-Slišāns (par iepirkuma priekšmetu)
Sarmīte Tabore (par iepirkuma procedūru)

Amats:


E-pasts:

baltinava@balvi.gov.lv

Tel. nr.:

291941320, 64563581

Fakss:

64522028

Adrese:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594