Baltinavas novada Kultūras nama telpu remonts Nr. TCA 6/2020

Publicēts:
30.03.2020.
Pasūtījuma izpildītājs:
PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590
Iepirkuma nosaukumsBaltinavas novada Kultūras nama telpu remonts
Nr. TCA 6/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts30.03.2020.
Piedāvājumus iesniegt līdz09.04.2020. (plkst. 14:00)
- Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā vai
- dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu iepirkumi@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana09.04.2020. plkst. 14:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Inta Krakopa
Dace Ločmele
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26571774, 26304449
Pieteikties līdz:
09.04.2020
Papildus info:
Papildus info: