Kokmateriālu piegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām Nr. TCA 5/2020

Publicēts:
20.03.2020.
Pasūtījuma izpildītājs:


PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma nosaukumsKokmateriālu piegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām
Nr. TCA 5/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)Līdz 5000,00 euro bez PVN
Publicēts20.03.2020.
Piedāvājumus iesniegt līdz03.04.2020. (plkst. 15:00)
- Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā vai
- dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu iepirkumi@baltinava.lv
Piedāvājumu atvēršana03.04.2020. plkst. 15:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Agris Mežals – par tirgus cenas aptaujas priekšmetu
Dace Ločmele – par darba uzdevuma nosacījumiem
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 28629916, 26304449
Pieteikties līdz:
03.04.2020.
Papildus info: