Baltinavas novada Kultūras nama telpu remonts Nr. TCA 4/2020

Publicēts:
24.02.2020

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Baltinavas novada Kultūras nama telpu remonts
Nr. TCA 4/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts24.02.2020.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
09.03.2020. (plkst. 15:00)
- Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā vai
- dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu iepirkumi@baltinava.lv
Piedāvājumu
atvēršana
09.03.2020.
plkst. 15:00 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Inta Krakopa
Dace Ločmele
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26571774, 26304449


Pieteikties līdz:
09.03.2020
Papildus info:
Papildus info: