Drukas iekārtu toneru un tintes kārtridžu piegāde un uzpilde Baltinavas novada domei un tās iestādēm Nr. 1/2020

Publicēts:
15.01.2020

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Drukas iekārtu toneru un tintes kārtridžu piegāde un uzpilde Baltinavas novada domei un tās iestādēm
Nr. 1/2020
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts15.01.2020.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
28.01.2020. (plkst. 14:30)
- Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā vai
- dokumentu parakstītu ar drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu iepirkumi@baltinava.lv
Piedāvājumu
atvēršana
28.01.2020.
plkst. 14:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
Egīls Kivlis
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26304449, 26199681
Pieteikties līdz:
28.01.2020
Papildus info: