Baltinavas ciema ielu attīrīšana no sniega 2019./2020. gada ziemas sezonā Nr. 16/2019

Publicēts:
25.11.2019

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Baltinavas ciema ielu attīrīšana no sniega 2019./2020. gada ziemas sezonā
Nr. 16/2019
Papildus
info
Tirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)
Publicēts25.11.2019.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
09.12.2019. (plkst. 14:30) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, adrese: Kārsavas
ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā 8. kabinetā vai dokumentu parakstītu ar
drošu elektronisku parakstu nosūtot uz e-pastu iepirkumi@baltinava.lv
Piedāvājumu
atvēršana
09.12.2019. plkst. 14:30 Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē
- Darba uzdevums un tā pielikumi
- Ja ir darba uzdevuma grozījumi, tad arī tie ir šeit secīgi uz leju ar pievienošanas datumu


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
Jānis Bubnovs
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26304449, 28341228
Pieteikties līdz:
09.12.2019