Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Kaši – Pleitova pārbūvei (0 – 0,8 km) Nr. 9/2019

Publicēts:
13.06.2019
Pasūtījuma izpildītājs:


PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590


Iepirkums

Iepirkuma
nosaukums
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana autoceļa Kaši – Pleitova
pārbūvei (0 – 0,8 km)

Nr. 9/2019
Papildus infoTirgus cenas aptauja
Līgumcena (€)līdz 4000,00 euro bez PVN visam līguma darbības periodam
Publicēts13.06.2018.
Piedāvājumus
iesniegt līdz
26.06.2018.(plkst. 14:40) Baltinavas novada domes ēkā, 8. kabinetā, vai
elektroniski parakstītu e-pastā iepirkumi@baltinava.lv
Piedāvājumu
atvēršana
Iepirkumu komisijas slēgtā sēdē
- Darba uzdevums un tā pielikumi šeit
- Ja ir darba uzdevuma grozījumi, tad arī tie ir šeit secīgi uz leju ar pievienošanas datumu

Kontaktinformācija

Kontaktpersona:Dace Ločmele
Gatis Siliņš
Saziņai:e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
tālrunis: 26304449, 64563581

Jautājumi un atbildes:

JautājumsAtbilde

Iepirkuma rezultāts:

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
26.06.2019
Papildus info:
Papildus info: