Drupinātas grants piegāde un iestrāde uz Baltinavas novada autoceļiem Nr. 19/2018

Publicēts:
06.08.2018

Pasūtītājs

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ.numurs90009115590

Iepirkums

Tirgus
cenas aptaujas nosaukums
Drupinātas grants piegāde un iestrāde uz Baltinavas novada autoceļiem Nr. 19/2018
Līgumcena (€)Līdz 15000,00 euro
Publicēts06.08.2018.
Piedāvājumus iesniegt līdz20.08.2018. (plkst. 10:00) Kārsavas ielā 16, Baltinavā 8. kabinetā
Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 15.08.2018. sapulces protokolu Nr. 61, no darba uzdevuma tiek dzēsti divi punkti:
7.4. Zemes dzīļu izmantošanas licences kopija;
7.5. Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāta kopija;
Pretendentiem ņemt vērā minēto informāciju!


Kontaktinformācija

Kontaktpersona:par tirgus cenasaptaujas darba uzdevuma nosacījumiem – Dace Ločmele, tālr.: 26304449,
e-pasts: iepirkumi@baltinava.lv
par tirgus cenas aptaujas tehnisko specifikāciju – Agris Mežals, tālr. 28629916, e-pasts: izpildd@baltinava.lv

Jautājumi un atbildes

Jautājums Atbilde

Iepirkuma rezultāts

Atvēršanas protokolsDatumsProtokols PDF
Lēmums par uzvarētāju/iemDatumsLēmums PDF
Līgums ar uzvarētāju/iemDatums un numursLīgums PDF
Pieteikties līdz:
20.08.2018
Papildus info: