“Brieksīnes kapličas atjaunošana” Nr. 6/2018

Publicēts:
13.02.2018.
Pasūtījuma izpildītājs:

Ziņas par tirgus cenas aptauju:

PasūtītājsBaltinavas novada dome
Reģ. numurs90009115590
Tirgus cenas aptaujas nosaukums“Brieksīnes kapličas atjaunošana”
Nr. 6/2018
Piegādes adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Līgumcena (€):n/a
Publicēts:13.02.2018.
Piedāvājumi jāiesniedz:Papīra formā ne vēlāk kā līdz 26.02.2018. plkst.10:00

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona:Dace Ločmele – nolikums
Gatis Siliņš – tehniskā specifikācija
E-pasts:iepirkumi.baltinava@inbox.lv
Telefons:Dace Ločmele 26304449
Gatis Siliņš 64563581
Fakss:64522028
Adrese:Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594


Pieteikties līdz:
26.02.2018.
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info:
Papildus info:
09-ar-3.pdf 190 Kb
Papildus info:
10-ard-1.pdf 238 Kb
Papildus info: