RSS

Baltinavas MMS

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3
Attēlotas 1-15 no 31
Jaunākās galerijas

26.maijā notiks Ģitāristu koncerts

2 dienas atpakaļ
2019.gada 26.maijā Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas telpās plkst.16:00 notiks Ģitāristu koncerts. Laipni aicināti visi, kuriem patīk ģitāras spēle. Koncerts bezmaksas.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Garīgās mūzikas koncerts 26.maijā

2 dienas atpakaļ
26.maijā Baltinavas Romas katoļu baznīcā pēc Svētās mises skanēs Baltinavas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu Garīgās mūzikas koncerts.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Deju diena Baltinavā

16 dienas atpakaļ
3.maijā Baltinavas Kultūras namā gandrīz 100 mazi un lieli dejotāji svinēja Deju dienu. Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas dejotāji bija priecīgi satikt savus deju draugus no Balviem, Viļakas un Rekovas.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.