RSS

Baltinavas MMS

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2 3
Attēlotas 1-15 no 31
Jaunākās galerijas

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi skatās baletu "Riekstkodis"

15 dienas atpakaļ
Jaunajā gadā ieejot, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi devās uz Rīgu, lai baudītu Pētera Čaikovska baleta izrādi “Riekstkodis’’ Latvijas Nacionālajā Operas un Baleta teātrī.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skola piedalās konkursā pūtējiem

17 dienas atpakaļ
Uz valsts konkursa pūtējiem II kārtu reģionā Rēzeknē no Baltinavas MMS tika izvirzīti 3 audzēkņi: II grupā saksofona spēlē Rihards Logins, III grupā eifonija spēlē Rolands Circens, III grupā trompetes spēlē Marks Ločmelis.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

Mūzikas un mākslas skola karnevāla noskaņās

17 dienas atpakaļ
Pašā mācību gada vidū Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā notika divi vērienīgi pasākumi, kuros piedalījās visi skolas audzēkņi - Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kas ir kā atskaites punkts pirmā semestra darbam un Jaunā gada tematiskais karnevāls.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.