RSS

Baltinavas MMS

← Iepriekšējā Nākamā → 1 2
Attēlotas 1-15 no 30
Jaunākās galerijas
Aktualitātes

Baltinavas MMS izstāde

12 stundas atpakaļ
Viļakas un Baltinavas novada bērnu - mākslinieku veikumu bija iespēja novērtēt jauno mākslinieku darbu izstādē Viļakas Kultūras un radošo industriju centrā februārī un martā.
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

BMMS absolventu darbu izstāde

26 dienas atpakaļ
Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas absolventu darbu izstāde Viļakas kultūras un radošo industriju centrā
Baltinavas mūzikas un mākslas skola

„Lidice 2017.”

1 mēnesis atpakaļ
Jau vairāku gadu garumā ar labiem panākumiem Baltinavas skolēni piedalās starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Lidice”
Baltinavas mūzikas un mākslas skola
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.