Baltinavas Mūzikas un māksla skolas panākumi tradicionālās muzicēšanas konkursā Klaberjakte 2015 pus — vertikāla