Baltinavas Mūzikas un mākslas skola piedalās Lāčplēša dienai veltītajā Lāpu gājienā — foto