Tuvākie pasākumi

Kultūra
Ziemeļlatgales izglītības iestāžu pūtēju orķestru koncerts – festivāls “Taures skan Baltinavā!”
Šī gada 4. jūnijā plkst. 15.00 Baltinavas muižas parka estrādē notiks Ziemeļlatgales izglītības iest...
15:00