Vecās kolhoza darbnīcas aiz Mūzikas un mākslas skolas

Informācija par minēto vietu vēl nav pievienota