Lielā talka 2018!

Tematiskie
Lielā talka 2018!

27. aprīlī Lielā talka Baltinavā!

Šogad, gatavojoties velomaršruta „Vēstures atskaņas Grīvas mežos” atklāšanai, sakopsim Grīvas partizānu mītnes pieminekļa- memoriāla apkārtni!

Pulcēšanās plkst. 12:00 pie Baltinavas novada domes. Uz talkošanas vietu (un pēc talkošanas) talciniekus nogādās domes transports- tāpēc lūgums iepriekš pieteikties dalībai pasākumā: 29364993).


Kopīgiem spēkiem:

- sakopsim novada vēsturiskā pieminekļa apkārtni,
- baudīsim pavasari svaigā gaisā,
- pēc talkošanas mielosimies ar garšīgu talkas zupu,
- svinot Latvijas 100. dzimšanas dienas jubilejas gadu, padarīsim mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē!

12:00