Satiec savu meistaru 2018

Kultūra
Satiec savu meistaru 2018

- 6. aprīlī no plkst. 15:00-18:00 Baltinavas novada muzejā- Baltinavas vidusskolas aušanas pulciņa atvērtā nodarbība (iepriekšēja pieteikšanās: Iveta Gabrāne, tālr. 29134696).
- 6. aprīlī no plkst. 12:40-13:40 Baltinavas kultūras namā rotaļdejas skolēniem (darbnīcu vadīs Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis).
- 7. aprīlī plkst. 12:00 Kārsavas ielā 5 darbnīca „Maizes cepšanas gudrības”. Laipni aicinām visus interesentus, īpaši maizes cepējus- piedalīties darbnīcā, dalīties ar maizes cepšanas noslēpumiem. Izcepsim gardu maizi īstā latgaļu krāsnī (tālrunis uzziņām: 29364993).

12:00