Lekcija par atkarību profilaksi

Tematiskie
Lekcija par atkarību profilaksi

15.oktobrī plkst.13.00 Baltinavas KN Lekcija par atkarību profilaksi atkarīgām un līdzatkarīgām personām. (pasniedzēja A.Jurčenko. Lekcija bezmaksas).


13:00